A Borsodvíz Zrt. tulajdonosi joggyakorlója:
Nemzeti Vízművek Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
E-mail-címe: 
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu
Weboldal:
www.nemzetivizmu.hu

Borsodvíz Zrt. törvényességi felügyeletét ellátja:
Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 3525 Miskolc, Fazekas u. 2.
E-mail cím: 
cegbirosag_borsod@birosag.hu
Weboldal: 
https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/miskolci-torvenyszek-cegbirosaga

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (rövidített elnevezés)

Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (Borsodvíz Zrt.)

2. Székhely

3527 Miskolc, Tömösi u. 2.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

3527 Miskolc, Tömösi u. 2. (3501 Miskolc, Pf: 26)

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+ 36 (46) 343 044

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Nincs megadható adat

6. Központi elektronikus levélcím

 ugyvezetes@borsodviz.hu

7. A honlap URL-je

http://www.borsodviz.hu/

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Miskolci ügyfélszolgálati fiókiroda (központ):

 Tel.: + 36 (46) 343 011, Címe: 3527 Miskolc, Tömösi u. 2.

 

Tokaji ügyfélszolgálati iroda:

 Tel.: + 36 (47) 352 322, Címe: 3910 Tokaj, Csokonai u. 2. (Szerecsi aliroda: +36 (47) 361 664, 3900 Szerencs, Kisvásártér 16.)

 

Encsi ügyfélszolgálati iroda:

Tel.: + 36 (46) 385 903, Címe: 3860 Encs, Hunyadi u. 7.

 

Nyékládházai ügyfélszolgálati iroda:

Tel.: + 36 (46) 343 809, Címe: 3433 Nyékládháza, Vágóhíd u. 13.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Matóné Nácsa Zsuzsanna, Közgazdasági -és értékesítési osztályvezető

10. Az ügyfélfogadás rendje

Miskolci ügyfélszolgálati fiókiroda ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00 - 11.00

Szerda: 13.00 - 18.00

 

Üzemigazgatósági irodák ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 7.30 - 13.30

Kedd: 7.30 - 13.30

Szerda: 8.00 - 20.00

Csütörtök: 7.30 - 13.30

Péntek: 7.30 - 13.30

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot törlendő

II. A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti felépítés

Szervezeti és Működési Szabályzat szerint

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

 

III. A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Kiss István Attila – Vezérigazgató
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

Helyettesíti együttesen:

Ritter György – Főmérnök 
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

Pál Lajos Józsefné - Főkönyvelő 
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

Csikász Gábor – Fejlesztési és Vagyonkezelési Egységvezető 
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Balázsfalvi József – Tokaji Üzemigazgatóság

Üzemigazgató 
+ 36 (47) 352 322
3910 Tokaj, Csokonai u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

Vaskó Péter – Encsi Üzemigazgatóság

Üzemigazgató
+ 36 (46) 385 903

3860 Encs, Hunyadi u. 7.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

Rácz Zoltán – Nyékládházai Üzemigazgatóság

Üzemigazgató 
+ 36 (46) 343 809

3433 Nyékládháza, Vágóhíd u. 13.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

 

Siska Csaba – Műszaki Osztályvezető 
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

Matóné Nácsa Zsuzsanna – Közgazdasági- és Értékesítési Osztályvezető 
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

Bányai Zoltánné – Bér- és Munkaügyi Osztályvezető 
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

Sztraka Péter – Logisztikai Osztályvezető 
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

Sztojko László – Biztonságtechnikai és- Gondnoksági Osztályvezető 
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

Varga Ádám

EGA Üzemvezető
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

Kiss Ádám Ferenc

Laborvezető 
+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyvezetes@borsodviz.hu

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nincs a Társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nincs megadható adat

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nincs megadható adat

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Víztermelés, -kezelés, -leosztás,

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Nincs megadható adat

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nincs megadható adat olyan közalapítvány, amelyet a Társaság alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.

 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 Nincs megadható adat

 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.5. Lapok

I. Lapok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 Nincs olyan lap, melyet a Társaság alapított.

 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 Nincs megadható adat

 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89

Telefon: +36 1 459 7777

E-mail: mekh@mekh.hu

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

(előzetes időpontfoglalással)

Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89.

Telefon: +36 1 459 7740

E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A Társaság nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel

 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapszabály

Szervezet és Működési Szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nincs megadható adat

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nincs megadható adat

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Nincs megadható adat

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nincs megadható adat

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nincs megadható adat

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nincs megadható adat

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nincs megadható adat

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nincs megadható adat

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nincs megadható adat

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nincs megadható adat

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

III. Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Víztermelés, -kezelés, -leosztás,

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Szervezet és Működési Szabályzat

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Üzletszabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Lakossági díj kalkulátor

Nem lakossági díj kalkulátor

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

IV. A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Adatvédelmi szabályzat

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Adatvédelmi szabályzat

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelmi szabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Adatvédelmi szabályzat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

V. Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

A Társaság nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Nincs megadható adat

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nincs megadható adat

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VI. Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nincs megadható adat

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Nincs megadható adat

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nincs megadható adat

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, u., házszám)

Nincs megadható adat

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nincs megadható adat

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Nincs megadható adat

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nincs megadható adat

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Nincs megadható adat

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nincs megadható adat

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nincs megadható adat

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nincs megadható adat

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nincs megadható adat

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nincs megadható adat

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nincs megadható adat

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VIII. Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

IX. Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közlemények

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

X. Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerésének és közzétételének szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények kezelés, adatvédelem

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Titkárság

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

+ 36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
ugyfelszolgalat@borsodviz.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Bencsik Mátyás ev.

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikák

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények kezelés, adatvédelem

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Társaság nem rendelkezik közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

XI. Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés a) – c) és d) pontja szerinti, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti közzétételi adatok. 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

A Borsodvíz Zrt. alaptevékenységével kapcsolatos ellenőrzések nyilvános megállapításai

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nincs megadható adat

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

A Társaság ilyen jellegű mérési rendszert nem működtet

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

V. Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Kötelező statisztikai adatszolgáltatások

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Beszámolók

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

II. Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Beszámolók

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

III. A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Beszámolók

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Vezető tisztségviselő javadalmazása

Társaság vezetésének javadalmazása

Felügyelőbizottság javadalmazása

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nincs megadható adat

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

 

III. Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

IV. Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs megadható adat

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

V. Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VII. Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési adatok

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Frissítve: 2024.05.27.